2016 2015 Wings, Wheels & Tracks Category C1 ©   originalundmodell.de  /  kitchecker.de  2015 Home
Civil vehicles. All scales permitted. The kit used should be made of plastic, resin, vacu, multimedia, etc. Any aftermarket product can be used (Photo etch, resin, fabric...) Entirely scratch built models, are excluded from this category. Kit bashing is allowed. Attention: The use of figures (i.e. driver) is not allowed in this category. Category C1 will be evaluated as follows: General impression Techniques applied Detailing painting and execution Only the model will be evaluated. Any additions, like a base of any kind or any backdrops/backgrounds used when photographing the model, will have no effect on the evaluation.
Zivile Fahrzeuge, alle Maßstäbe Das Ausgangsprodukt ist ein Spritzgussmodellbausatz oder ein Bausatz anderer Art, etwa Multimedia, Resin, Vacu etc. Jede Art von Zurüstteilen kann verwendet werden. Komplett Scratch gebaute Modelle ohne Verwendung eines handelsüblichen Modellbausatzes sind jedoch von der Teilnahme ausgeschlossen! Das Modell muss nicht unbedingt aus Teilen nur eines Bausatzes bestehen, d.h. Kit- Bashing ist erlaubt. Achtung: In dieser Kategorie dürfen keine Figuren (Fahrer, Fahrgäste etc.) verwendet werden. Die Kategorie C1 wird nach folgenden Kriterien bewertet: Gesamteindruck Arbeitstechnik Detaillierung Bemalung und Ausführung In dieser Kategorie wird nur das Modell bewertet. Eine fertige oder gebaute Bodenplatte (z.B. Straße), sowie Hintergründe (Foto, Tuch etc.), dienen ausschließlich der Modellpräsentation und fließen nicht in die Bewertung ein!
English
Deutsch
Česky
Magyar
Civilní vozidla Výchozí výrobek je stavební sada stříkané litiny nebo stavební sada jiného druhu, eventuelně Multimedia, Resin, Vacu atd. Stavební pomůcky různých druhů se mohou použít. Kompletní sestavené Scratch modely bez použití obchodní výrobní modelové sady jsou z účasti vyloučené! Model se nemusí sestavovat bezvýjimečně s dílů jedné stavební sady, to znamená Kit-Bashing je povolen. Pozor: V této kategorii nejsou povolené figury (  řidič, cestující ). Kategorie C1 bude vyhodnocená podle kritérií: - Celkový dojem - Pracovní technika - Detailování - Malba a provedení V této kategorii bude hodnocen jen model. Hotová nebo vyrobená zemní deska, ( příklad: silnice ), rovněž i pozadí ( foto, clona atd.), slouží jen pro prezentaci modelu a neovlivní hodnocení!
Civil járművek, kategória Méretarány: mind Felhasználható anyagok: Fröccsöntött, resin, vákum vagy multimédia Egyéb szerkezet, állvány használata: megengedett Figurák (pl.: vezető, utas): nem megengedett. Értékelés szempontjai: összbenyomás építési technológia részletesség festés és kidolgozottság
PROUDLY SPONSORED BY: