2016 2015 Wings, Wheels & Tracks Category A4 ©   originalundmodell.de  /  kitchecker.de  2015 Home
Aircraft vintage. The kit used should be made of plastic, and should date back to the early years of scale modeling. The production date of the kit can range from anywhere up to 1979. Some examples are kits from Airfix, Faller, Revell, Lindberg, Matchbox. etc. There are three rules for this category: In addition to the in progress pictures, we need pictures of the kit packaging and a scan of the instruction manual to verify the production year of the kit. Alternatively you can also take picture of the production year on the sprue, if existing. These kits have to be built "out of the box" any modification (see exceptions below) are not allowed. Any doors, hatches, flaps can only be opened up, if the instruction manual gives that option. Aftermarket products of any kind are not allowed. Exception:  Handmade seatbelts, antennas and brake lines are allowed. Old kit, old decals?  If the original decals are damaged due to their age, it's okay to use anything else that fits to the model. Category A4 will be evaluated as follows: General impression Techniques applied painting and execution The judges reserve the right to merge models built with more details than described above to category A1, A2 or A3. Only the model will be evaluated. Any additions, like a base of any kind or any backdrops/backgrounds used when photographing the model, will have no effect on the evaluation.
Luftfahrzeuge - Vintage Das Ausgangsprodukt ist ein Spritzgussmodellbausatz aus den Anfangsjahren des Plastikmodellbaus bis einschließlich dem Produktionsjahr 1979. Typische Beispiele hierfür sind die Modellbausätze von Airfix, Faller, Revell, Lindberg, Matchbox usw. Hierfür gibt es drei besondere Regeln: Zusätzlich zu den Baustufenfotos benötigen wir, zur Feststellung des Bausatzalters, ein Foto oder einen Scan der Originalschachtel und des Deckblattes der Bauanleitung! Alternativ zur Bauanleitung ist auch ein Detailfoto der Jahreszahl auf den Spritzrahmen (falls vorhanden) denkbar. Diese Bausätze müssen prinzipiell aus der Schachtel gebaut werden! Es darf keine zusätzliche Detaillierung (Ausnahme, siehe unten) vorgenommen werden. Türen und Klappen etc. dürfen nur dann geöffnet dargestellt werden, wenn es im Bauplan als Option vorgesehen ist. Zurüstteile jeder Art sind nicht gestattet. Ausnahme: Nur handgefertigtes Gurtmaterial, Antennendrähte und Bremsleitungen sind zulässig! Überalterte, unbrauchbare Original-Decals können durch Alternativen des Zubehörmarktes ersetzt werden. Die Kategorie A4 wird nach folgenden Kriterien bewertet: Gesamteindruck Arbeitstechnik Bemalung und Ausführung Die Jury behält sich vor, Modelle mit etwaigen Verstößen dieser Regeln in die Kategorien A1- A3 zu verschieben. In dieser Kategorie wird nur das Modell bewertet. Eine fertige oder gebaute Bodenplatte mit nicht direkt zum Luftfahrzeug gehörenden Ausstattungsgegenständen, sowie Hintergründe (Foto, Tuch etc.), dienen ausschließlich der Modellpräsentation und fließen nicht in die Bewertung ein!
English
Deutsch
Česky
Magyar
Letadla Vintage Výchozí výrobek je stavební sada stříkané litiny počátkem letech plastové modelové stavby až včetně roku výroby 1997. Typické příklady pro stavební sady jsou od Airfix, Faller, Revell, Lindberg, Matchbox atd. K tomu platí tři zvláštní pravidla: Dodatečně k fotkám výrobní fáze potřebujeme k zjištění stáří výrobní sady, fotku nebo scan originálního balení a stavební návod! Alternativa k stavebnímu návodu je myslitelná detailní fotka ročníku na litině ( jestli je daný ). Tyto stavební sady se musí principielně stavět z balení! Nesmí se provést dodatečná detailizace ( výjimka, ). Dveře klapky atd. se mohou jen otevřeně znázornit když je daná opce v stavebním návodu. Použití stavebních pomůcek není povolen. Výjimka: Ručně vyrobený pásový materiál, anténové dráty a brzdové potrubí jsou povolená!   Zastaralé nepoužitelné originální obtisky lze nahradit alternativní nabídkou různých výrobců příslušenství. Kategorie A4 bude následovně vyhodnocená podle kritérií: Celkový dojem Pracovní technika Malba a provedení Porota si dovoluje, modely které porušují pravidla kategorii A1, A2 nebo A3 přesunout. V této kategorii bude hodnocen jen model. Hotová nebo vyrobená zemní deska a ne přímo k letadlu patřící vybavení, rovněž i pozadí ( foto, clona atd.), slouží jen pro prezentaci modelu a neovlivní hodnocení!
Aircraft, Vintage Kits, all scales
Vintage légi járművek, kategória Méretarány: összes Építőanyag: fröccsöntött – gyártási év: 1979 vagy korábbi Például: Airfix, Faller, Revell, Lindberg, Matchbox, stb. Állvány vagy szerkezet használata: nem engedélyezett Kit-bashing (egy modellen belül különböző anyagok): nem engedélyezett Eredeti építőfigurák: engedélyezett Az építési fázisfotókon kívül szükséges még az is, hogy megállapítható legyen az építőanyagok kora.  Szükség van egy fotóra az eredeti dobozról és a leírás címoldaláról vagy az öntőforma évjáratát mutató részletfotóról. Az ajtókat és fedeleket, csapóajtókat stb., csak akkor kell nyitott állapotban bemutatni, ha az, az építési leírásban opcióként látható. Csak sajátkészítésű kötözőanyagok, gurtnik, antennavezetékek és fékvezetékek engedélyezettek! Értékelés szempontjai: összbenyomás, építési technológia, festés és kidolgozottság.
PROUDLY SPONSORED BY: