2016 2015 Wings, Wheels & Tracks Category A2 - Aircraft ©   originalundmodell.de  /  kitchecker.de  2015 Home
Aircraft 1:72, 1:87, 1:100, 1:144. The kit used should be made of plastic, resin, vacu, multimedia, etc. Any aftermarket product can be used (Photo etch, resin, fabric...) Entirely scratch built models, are excluded from this category. Kit bashing is allowed. Attention: This category allows the modeler to build the model with an open canopy and one additional open hatch. Wing folding mechanisms for example are not allowed! Any other hatch/flap that is required for a regular operational flight (i.e. air brakes, flaps, landing gear doors...) may be opened. The judges reserve the right to merge models built with more details than described above to category A3 - Aircraft Super-detailed. Category A2 will be evaluated as follows: General impression Techniques applied Detailing painting and execution Only the model will be evaluated. Any additions, like a base of any kind or any backdrops/ backgrounds used when photographing the model, will have no effect on the evaluation.
Luftfahrzeuge 1:72, 1:87, 1:100, 1:144. Das Ausgangsprodukt ist ein Spritzgussmodellbausatz oder ein Bausatz anderer Art, etwa Multimedia, Resin, Vacu etc. Jede Art von Zurüstteilen kann verwendet werden. Komplett Scratch gebaute Modelle ohne Verwendung eines handelsüblichen Modellbausatzes sind jedoch von der Teilnahme ausgeschlossen! Das Modell muss nicht unbedingt aus Teilen nur eines Bausatzes bestehen, d.h. Kit-Bashing ist erlaubt. Achtung: Diese Kategorie erlaubt neben dem geöffneten Cockpit maximal eine weitere geöffnete Wartungsklappe o.ä., welche in der Regel am Boden geöffnet wird. Klappmechanismen für Tragflächen sind hier nicht gestattet! Bremsklappen, Fahrwerksklappen etc., welche zum regulären Flugbetrieb gehören sind hiervon natürlich ausgenommen. Die Jury behält sich vor, etwaige höher detaillierte Modelle in die Kategorie „Luftfahrzeuge- superdetailliert“ zu verschieben. Die Kategorie A2 wird nach folgenden Kriterien bewertet: Gesamteindruck Arbeitstechnik Detaillierung Bemalung und Ausführung In diesen Kategorien wird nur das Modell bewertet. Eine fertige oder gebaute Bodenplatte (mit oder ohne Bodengeräte), sowie Hintergründe (Foto, Tuch etc.), dienen ausschließlich der Modellpräsentation und fließen nicht in die Bewertung ein!
English
Deutsch
Česky
Magyar
Letadla 1:72, 1:87, 1:100, 1:144 Výchozí výrobek je stavební sada stříkané litiny nebo stavební sada jiného druhu, eventuelně Multimedia, Resin, Vacu atd. Stavební pomůcky různých druhů se mohou použít. Kompletní sestavené Scratch modely bez použití obchodní výrobní modelové sady jsou z účasti vyloučené! Model se nemusí sestavovat bezvýjimečně s dílů jedné stavební sady, to znamená Kit-Bashing je povolen. Pozor: Tato kategorie povoluje mimo otevíráni kokpitu maximálně jednu další otevřenou servisní kapotu nebo podobnost, která se otevírá na zemi. Naklápěcí zařízení pro křídla tu nejsou povolená! Brzdové, pohonné klapky atd. která regulárně patří k provozu k letu jsou povolená. Porota rozhodne, více detailní modely do kategorii ,,Letadla ( super detailní )‘‘ přesunout. Kategorie A2 bude následovně vyhodnocená podle kritérií: - Celkový dojem - Pracovní technika - Detailování - Malba a provedení  V této kategorii bude hodnocen jen model. Hotová nebo vyrobenou zemní desku ( s nebo bez zemních strojů), rovněž i pozadí ( foto, clona atd.), slouží jen pro prezentaci modelu a neovlivní hodnocení!
Légi járművek 1:72, 1:87, 1:100, 1:144 (ready to fly) Felhasználható anyagok: früccsöntött, resin, vákum vagy multimedia Állvány, szerkezet használata megengedett. Figurák használata nem megengedett (pl.:pilóták) Figyelem: Ebben a kategóriában a nyitott Cockpit mellett maximum egy további nyitható szerelő ablak vagy csapóajtó vagy hasonló engedélyezett! Behajtószerkezetek a szárnyfelületeken, szintén nem megengedettek! Fékszárnyak, futóműnyílások stb., amelyek a szabályos repülési üzemhez tartoznak természetesen megengedettek. Értékelés szempontjai: összbenyomás kivitelezési technológia részletesség festés és kidolgozottság
PROUDLY SPONSORED BY: