2016 2015 Wings, Wheels & Tracks Category A1 - Aircraft ©   originalundmodell.de  /  kitchecker.de  2015 Home
Aircraft 1:48, 1:35, 1:32, 1:24 The kit used should be made of plastic, resin, vacu, multimedia, etc. Any aftermarket product can be used (Photo etch, resin, fabric...) Entirely scratch built models, are excluded from this category. Kit bashing is allowed. Attention: This category allows the modeler to build the model with an open canopy and one additional open hatch. Wing folding mechanisms for example are not allowed! Any other hatch/flap that is required for a regular operational flight (i.e. air brakes, flaps, landing gear doors...) may be opened. The judges reserve the right to merge models built with more details than described above to category A3 - Aircraft Super-detailed. Category A1 will be evaluated as follows: General impression Techniques applied Detailing painting and execution Only the model will be evaluated. Any additions, like a base of any kind or any backdrops/ backgrounds used when photographing the model, will have no effect on the evaluation.
Luftfahrzeuge 1:48, 1:35, 1:32, 1:24 Das Ausgangsprodukt ist ein Spritzgussmodellbausatz oder ein Bausatz anderer Art, etwa Multimedia, Resin, Vacu etc. Jede Art von Zurüstteilen kann verwendet werden. Komplett Scratch gebaute Modelle ohne Verwendung eines handelsüblichen Modellbausatzes sind jedoch von der Teilnahme ausgeschlossen! Das Modell muss nicht unbedingt aus Teilen nur eines Bausatzes bestehen, d.h. Kit-Bashing ist erlaubt. Achtung: Diese Kategorie erlaubt neben dem geöffneten Cockpit maximal eine weitere geöffnete Wartungsklappe o.ä., welche in der Regel am Boden geöffnet wird. Klappmechanismen für Tragflächen sind hier nicht gestattet! Bremsklappen, Fahrwerksklappen etc., welche zum regulären Flugbetrieb gehören sind hiervon natürlich ausgenommen. Die Jury behält sich vor, etwaige höher detaillierte Modelle in die Kategorie „Luftfahrzeuge- superdetailliert“ zu verschieben. Die Kategorie A1 wird nach folgenden Kriterien bewertet: Gesamteindruck Arbeitstechnik Detaillierung Bemalung und Ausführung In diesen Kategorien wird nur das Modell bewertet. Eine fertige oder gebaute Bodenplatte (mit oder ohne Bodengeräte), sowie Hintergründe (Foto, Tuch etc.), dienen ausschließlich der Modellpräsentation und fließen nicht in die Bewertung ein!
English
Deutsch
Česky
Magyar
Letadla 1:48, 1:35, 1:32, 1:24 (ready to fly) Model musí být postaven ze stavebnice (polystyren, resin, vakuový, případně kombinace technologií). Ke stavbě mohou být použity libovolné doplňky (lepty, textilní pásy, resinové odlitky, aj.) Kompletní novostavby bez použití stavebnice jsou v této kategorii nepřípustné. Naopak konverze modelu je povolena. Upozornění: Kromě otevřeného kokpitu smí být otevřena pouze jedna další servisní krytka. Sklápění křídel není povoleno! Brzdící štíty, klapky a další elementy běžně užívané v provozu je povoleno znázornit v otevřené poloze. Rozhodčí si vyhrazují právo modely nesplňující toto kritérium přesunout do kategorie A3. Kategorie A1 bude hodnocena dle následujících kritérií: Celkový dojem Čistota stavby Provedení detailů Povrch a provedení kamufláže  V této kategorii bude hodnocen pouze model. Jakákoliv podložka, pozadí a jiné doplňky slouží jen k prezentaci modelu a neovlivní hodnocení!
Légi járművek 1:48, 1:35, 1:32, 1:24 (ready to fly) Felhasználható anyagok: früccsöntött, resin, vákum vagy multimedia Állvány, szerkezet használata megengedett. Figurák használata nem megengedett (pl.:pilóták) Figyelem: Ebben a kategóriában a nyitott Cockpit mellett maximum egy további nyitható szerelő ablak vagy csapóajtó vagy hasonló engedélyezett! Behajtószerkezetek a szárnyfelületeken, szintén nem megengedettek! Fékszárnyak, futóműnyílások stb., amelyek a szabályos repülési üzemhez tartoznak természetesen megengedettek. Értékelés szempontjai: összbenyomás kivitelezési technológia részletesség festés és kidolgozottság
PROUDLY SPONSORED BY: